SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

[PDF] Bí kíp Thế Lực 2018 ver 1.0 - Chinh phục điểm 5 - 8 Môn Toán"